ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ТРЪГОВИЯТА С БИОХРАНИ НА БАЗА НА ECVET И СИСТЕМАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО “ECOQUALIFY” /ECVET-(ECO)QUALIFY - № 2013-1-BG1-LEO05-08698
 English Italian БългарскиTurkeyCzechGermany
E-обучение

Добре дошли в електронната платформа за Обучение на преподаватели в областта на търговията с биохрани на база на Системата за осигуряване на качество „EcoQualify“.

Електронният обучителен курс и компонентите за него са разработени в рамките на втората фаза от проекта ECVET-EcoQualify.

Онлайн курсът показва как да се приложи методологията за Европейската квалификационна рамка (EQF) и ECVET-базиран обучителен курс за търговия с биохрани, като се обръща внимание на развитието на Националната квалификационна рамка (NQF) във всяка от страните-партньори.

Он-лайн курсът е достъпен на следните езици: английски, чешки, немки, български, италиански и турски.

Платформата за електронно обучение е създадена и администрирана от FORUM Berufsbildung – Германия.

Моля, кликнете върху съответния флаг, за да намерите курса на Вашия език!


                    


Създаването на електронната платформа за обучение е подкрепено със средства от Европейския съюз .Електронната платформа за обучение и он-лайн курсът са разработени в рамките на проекта: ECVET- EcoQualify: „Обучение на преподаватели в областта на търговията с биохрани на база на ECVET и Системата за осигуряване на качество „EcoQualify“ (2013-2015)”. Проектът е по програма „Учене през целия живот“ на Европейския съюз. Координатор на проекта е Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, www.uard.bg.