ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ТРЪГОВИЯТА С БИОХРАНИ НА БАЗА НА ECVET И СИСТЕМАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО “ECOQUALIFY” /ECVET-(ECO)QUALIFY - № 2013-1-BG1-LEO05-08698
 English Italian БългарскиTurkeyCzechGermany

Проект за трансфер на иновации по програма „Леонардо да Винчи“
1.10.2013 – 30.09.2015
График и етапи на развитие на проекта - EcoQualify
Цели:

Основната цел на проекта ECVET-EcoQualify е да се създаде курс за обучение на учители/преподаватели и наставници/инструктори, ориентирани към придобиване на необходимите способности, така че те да бъдат в състояние да проектират, планират и разпределят ECVET и EQF-базирани курсове за обучение в областта на продажбата на биохрани, включително и електронното обучение.

Специфичните цели на проекта са:

- Превод и адаптиране на EQF и ECVET за EcoQualify към NQF на страните партньори;
- Анализ, компилиране и определяне дидактиката и методиката за обучение на учители/преподаватели и инструктури в органичния сектор на базата на "EcoQualify" QAS и последвалия подход по ЕКР и ECVET резултатите от обучението;
- Пилотиране ходът на он-лайн обучението и събиране на отзиви за неговото подобряване;
- Дефиниране на Общата на практика на общи интереси и прояви на споразумение на сътрудничество между заинтересованите страни на ПОО в сектора на продажбата на биологични продукти, за да се произведе курс по пазарно ориентирано обучение.
Partner collaborative area


Login:
Password:

Висше училище по агробизнес и
развитие на регионите /ВУАРР/


4003 Пловдив, България
бул. Дунав 78

e-Mail: uard@uard.bg

тел. 032 960 360
факс: 032 960 406