ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ТРЪГОВИЯТА С БИОХРАНИ НА БАЗА НА ECVET И СИСТЕМАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО “ECOQUALIFY” /ECVET-(ECO)QUALIFY - № 2013-1-BG1-LEO05-08698
 English Italian БългарскиTurkeyCzechGermany
Проф. д-р инж. Димитър Димитров, Контрактор на проекта

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/ - България
Проф. д-р Марияна Иванова, Координатор на проекта

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/ - България
Том Вацлавик

Асоциация на търговците на биохрани /ORA/
Дана Вацлавикова

Zivy Venkov - Чехия
Д-р Хелмут Ритмюлер

FORUM Berufsbildung. e .V. - Германия
Инж. Улрих Диерман

Институт Equalita - Германия
Проф. д-р Дитер Бегер

Ökomarkt e.V. Hamburg - Германия
Гаетано Синатти

Асоциация „ADRIALAND“ - Италия
Проф. д-р Фейзи Юзгюр

Университет „18 март“ /Чанаккале/ - Турция
Доц. д-р Али Карабайир

Асоциация за образование и изследвания /ERA/ - Турция