ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ТРЪГОВИЯТА С БИОХРАНИ НА БАЗА НА ECVET И СИСТЕМАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО “ECOQUALIFY” /ECVET-(ECO)QUALIFY - № 2013-1-BG1-LEO05-08698
 English Italian БългарскиTurkeyCzechGermany
Partners:
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/, България - Координатор на проекта www.uard.bg
Асоциация на търговците на биологични продукти /ORA/ - Австрия www.o-r-a.org
ŽIVÝ VENKOV o.s. - Чехия www.zivyvenkov.cz
FORUM Berufsbildung e.V. - Германия www.forum-berufsbildung.de
Ökomarkt Verbraucher und Agrarberatung e. V. – Германия www.oekomarkt-hamburg.de
Институт „Еqualita” - Германия www.equalita.de
Асоциация „Terre dell‘Adriatico” /АДРИАЛАНД/ - Италия www.adrialand.it
Университет „Onsekiz Mart” /Чанаккале/ - Турция www.comu.edu.tr
Асоциация за образование и изследвания /ERA/ - Турция www.eab.org.tr