ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ТРЪГОВИЯТА С БИОХРАНИ НА БАЗА НА ECVET И СИСТЕМАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО “ECOQUALIFY” /ECVET-(ECO)QUALIFY - № 2013-1-BG1-LEO05-08698
 English Italian БългарскиTurkeyCzechGermany
Заглавие на проекта:
Обучение на преподаватели в областта на търговията с биохрани на база на ECVET И системата за осигуряване на качество “ECOQUALIFY” /ECVET-(ECO)QUALIFY

№ 2013-1-BG1-LEO05-08698

Проект за трансфер на иновации по програма „Леонардо да Винчи“
1.10.2013 – 30.09.2015 /срок/


Цели: Основната цел на проекта ECVET-EcoQualify е да се създаде курс за обучение на учители/преподаватели и наставници/инструктори, ориентирани към придобиване на необходимите способности, така че те да бъдат в състояние да проектират, планират и разпределят ECVET и EQF-базирани курсове за обучение в областта на продажбата на биохрани, включително и електронното обучение.

Специфичните цели на проекта са:
  • Превод и адаптиране на EQF и ECVET за EcoQualify към Националната квалификационна рамка (NQF) на страните партньори;
  • Анализ, компилиране и определяне дидактиката и методиката за обучение на учители/преподаватели и инструктури в органичния сектор на база на Системата за осигуряване на качество "EcoQualify" и последвалия подход по ЕКР и ECVET резултатите от обучението;
  • Пилотно тестване на он-лайн обучението и събиране на отзиви за неговото подобряване;
  • Дефиниране на понятието „Общността на практика“ за споделяне на общи интереси и прояви на сътрудничество между заинтересованите страни на ПОО в областта на търговията с биологични продукти, за да се разработи курс за обучение, ориентиран към пазара.

Целеви групи: Проектът ECVET-EcoQualify се отнася към приоритет, наречен: Подкрепа за начално и продължаващо обучение на преподаватели за ПОО, учители, инструктори и мениджъри (LEO-TraInno-8). Целевата група включва учители и обучители, преподаватели, свързани с ПОО и предлагащи услуги в областта на ученето през целия живот. Целевите сектори са образованието, селското стопанство, търговията с биологични продукти, екологичната сфера и безопасността на храните. В действителност, ние се отнасяме по-специално към един много специфичен сектор – търговия на биохрани, която се характеризира с недостиг на добре квалифицирани учители/обучители и наставници.