VYTVOŘENÍ SYSTÉMU ECVET VE VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ V OBLASTI MALOOBCHODU S BIOPOTRAVINAMI DLE SYSTÉMU „EcoQualify“ - LEONARDO DA VINCI Přenos inovací Číslo 2013-1-BG1-LEO05-08698
 English Italian БългарскиTurkeyCzechGermany

Přenos inovací Leonardo da Vinci
1.10.2013 – 30.09.2015
EcoQualify Project Timeline - Gantt chart
Cíle:

Hlavním cílem projektu je vytvořit ukázkový kurz pro lektory v oblasti vzdělávání maloobchodníků s biopotravinami tak, aby lektoři byli schopni sami tvořit, plánovat a nabízet kurzy dle systému ECVET a EQF, včetně e-learningu.

Specifické cíle:

- Přeložit a přizpůsobit systém EQF a ECVET pro EcoQualify do systému národních kvalifikací v partnerských zemích;
- Shromáždit, analyzovat a definovat didaktické nástroje a metodiky pro vzdělávání učitelů/lektorů v oboru maloobchodu s biopotravinami, na základě systému zajištění kvality “EcoQualify” a s využitím postupu definování výsledků učení dle EQF a ECVET;
- Pilotní ověření on-line vzdělávacího kurzu, sběr zpětné vazby za účelem jeho vylepšení;
- Definovat společné zájmy v Community of Practice a představit společnou dohodu o spolupráci mezi zúčastněnými stranami v oblasti vzdělávání maloobchodníků s biopotravinami s cílem vytvořit tržně zaměřený vzdělávací kurzu.
Partner collaborative area


Login:
Password:

Živý venkov

Vinohradská 261, 664 34 Moravské Knínice
Czech Republic
www.zivyvenkov.cz

e-Mail: tom@zivyvenkov.cz