VYTVOŘENÍ SYSTÉMU ECVET VE VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ V OBLASTI MALOOBCHODU S BIOPOTRAVINAMI DLE SYSTÉMU „EcoQualify“ - LEONARDO DA VINCI Přenos inovací Číslo 2013-1-BG1-LEO05-08698
 English Italian БългарскиTurkeyCzechGermany
Název projektu:
Vytvoření systému ECVET ve vzdělávání lektorů v oblasti maloobchodu s biopotravinami dle systému „EcoQualify“

№ 2013-1-BG1-LEO05-08698
LEONARDO DA VINCI Přenos inovací
1.10.2013 – 30.9.2015 /Časový rozsah/Cíle: Hlavním cílem projektu je vytvořit ukázkový kurz pro lektory v oblasti vzdělávání maloobchodníků s biopotravinami tak, aby lektoři byli schopni sami tvořit, plánovat a nabízet kurzy dle systému ECVET a EQF, včetně e-learningu.

Specifické cíle:
  • Přeložit a přizpůsobit systém EQF a ECVET pro EcoQualify do systému národních kvalifikací v partnerských zemích;
  • Shromáždit, analyzovat a definovat didaktické nástroje a metodiky pro vzdělávání učitelů/lektorů v oboru maloobchodu s biopotravinami, na základě systému zajištění kvality “EcoQualify” a s využitím postupu definování výsledků učení dle EQF a ECVET;
  • Pilotní ověření on-line vzdělávacího kurzu, sběr zpětné vazby za účelem jeho vylepšení;
  • Definovat společné zájmy v Community of Practice a představit společnou dohodu o spolupráci mezi zúčastněnými stranami v oblasti vzdělávání maloobchodníků s biopotravinami s cílem vytvořit tržně zaměřený vzdělávací kurzu.

Cílové skupiny: ECVET-EcoQualify se zaměřuje na Prioritu: Podpora školení pedagogů a manažerů v oblasti dalšího odborného vzdělávání (LEO-TraInno-8). Do cílových skupin patří učitelé a lektoři v institucích dalšího odborného vzdělávání. Cílovými sektory jsou vzdělávání, zemědělství, obchod a maloobchod s biopotravinami, ekologie a bezpečnost potravin. Projekt se zaměřuje na velmi specifický sektor – maloobchod s biopotravinami, který se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných trenérů a školitelů.