ORGANİK GIDA PERAKENDECİLİĞİNDE EĞİTİMCİLERİN “ECOQUALIFY” KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İÇİN ECVET MERKEZLİ EĞİTİMİ - ECVET-(ECO)QUALIFY
№ 2013-1-BG1-LEO05-08698
 English Italian БългарскиTurkeyCzechGermany
Projenin adı:
Organik Gıda Perakendeciliğinde eğitimcilerin “Eco-Qualify” Kalite Güvence Sistemi için ECVET Merkezli Eğitimi /ECVET-ECOQUALIFY/

№ 2013-1-BG1-LEO05-08698
Yenilik Transferi Leonardo da Vinci Projesi
1.10.2013 – 30.09.2015 /Süre/


Amaçlar: ECVET-EcoQualify projesinin başlıca amacı öğretmenlere, eğitmenlere, asistanlara ve öğretim görevlilerine gerekli olan becerileri kazandırma amaçlı bir eğitim kursu sağlamaktır; böylelikle e-öğrenme de dahil olmak üzere organik gıda perakendeciliği alanındaki ECVET ve EQF- merkezli eğitim kurslarının planlamasını, tasarlanmasını ve dağıtımını yapabilir hale geleceklerdir.

Projenin belirli amaçları şunlardır:
  • EcoQualify için EQF ve ECVET’i ortak ülkelerin NQF’sine tercüme etmek ve uyarlamak;
  • “EcoQualify” KGS merkezli organik sektördeki öğretmenlerin, eğitmenlerin ve asistanların eğitimi için gereken pedagoji ve metodları analiz etmek, bir araya getirmek ve tanımlamak ve EQF ile ECVET’in öğrenme sonuçları yaklaşımını takip etmek;
  • Online eğitim kurslarının pilot uygulamasını yapmak ve geliştirilmesi için dönüt toplamak;
  • Uygulama topluluğunun ortak çıkarlarını tanımlamak ve eğitim kursu amaçlayan bir pazar oluşturmak adına organik perakendecilik sektöründeki VET hissedarları arasında ortak bir işbirliği anlaşması yayınlamak.

Hedef kitle: ECVET-EcoQualify öncelik tanıdığı gruplar: VET öğretmenlerinin, eğitmenlerin, ve VET kurum yöneticilerinin (LEO-TraInno-8) başlangıç ve sonraki eğitimlerini desteklemek. Hedef kitle öğretmenleri, eğitmenleri, VET hizmet sağlayıcıları ve yaşam boyu öğrenme alanındaki eğitmenleri kapsamaktadır. Hedeflenen sektörler eğitim, tarım, organik ticareti ve perakendeciliği, ekolojik alan ve gıda güvenliğidir. Aslında spesifik biçimde donanımlı öğretmen, eğitmen ve asistan açığıyla ilişkilendirilen organik gıda perakendeciliğine değinmekteyiz.